Skip to content

MASTER OF G - LAND - RANGEMAN - GW-9400 | CASIO CAMBODIA

បានបញ្ចូល​ទៅក្នុងសំណព្វចិត្ត

RANGEMAN

បង្កើតឡើងសម្រាប់សកម្មភាព 
ជួយសង្គ្រោះដ៏រឹងមាំ

Features

បច្ចេកវិទ្យា

Triple sensor ver.3

បំពាក់ដោយ Triple Sensor Ver.3 នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធធន់នឹងការប៉ះទង្គិច។

សិនស័រខ្នាតតូចចំនួនបីវាស់ទិស រយៈកម្ពស់ សម្ពាធបរិយាកាស សីតុណ្ហភាព និងទិសដៅក្នុងល្បឿនលឿន ព្រមទាំង មានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីរស់រានមានជីវិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក។

ប៊ូតុងដំណើរការភ្លាមៗសម្រាប់ការវាស់រហ័ស និងអាចទុកចិត្តបាន

Triple sensor ver.3

ប៊ូតុងកំណត់ត្រាពេលវេលា

មុខងារកំណត់ត្រាពេលវេលាអាចមានសមត្ថភាពរក្សាទុកលទ្ធផលនៃការវាស់រយៈកម្ពស់ សម្ពាធបរិយាកាស សីតុណ្ហភាព និងទិសដៅ រហូតដល់កំណត់ហេតុពេលវេលាចំនួន 40 ជាមួយពេលវេលា។ ហើយអាចប្រើ ដើម្បីកត់ត្រាសកម្មភាព និងផែនការសកម្មភាព។

ប៊ូតុងសិនស័រដំណើរការភ្លាមៗ

ប៊ូតុងវាស់សិនស័រត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅកន្លែងតែមួយ និងពង្រីកបន្ថែម។ ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងតែមួយដង អាចប្តូរទៅវាស់បានភ្លាមៗ។  សំឡេងប៊ីបបីប្រភេទបង្ហាញពីម៉ូដវាស់ ហើយម៉ូដអាចត្រូវបានប្តូរដោយការបិទភ្នែក។

ប៊ូតុង​នាឡិកាកំណត់ពេល

នាឡិកាកំណត់ពេល 1/100 វិនាទី ជាមួយសមត្ថភាព Direct Access Measuring ។ អ្នកអាចវាស់ដោយប្រើប៊ូតុងមានស្រាប់ ហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ជួយសង្គ្រោះជីវិត។

មុខងារវាស់រយៈកម្ពស់

មុខងារវាស់រយៈកម្ពស់

ត្រីវិស័យឌីជីថល

ត្រីវិស័យឌីជីថល

មុខងារវាស់សម្ពាធបរិយាកាស / ទែម៉ូ់ម៉ែត្រ

មុខងារវាស់សម្ពាធបរិយាកាស / ទែម៉ូ់ម៉ែត្រ

រចនាសម្ព័ន្ធ​ការពារប៊ូតុង​ស៊ីឡាំង

រចនាសម្ព័ន្ធ​ការពារប៊ូតុង​ស៊ីឡាំង

រចនាសម្ព័ន្ធការពារប៊ូតុងថ្មីអាចឱ្យដំណើរការប៊ូតុងរលូន និងច្បាស់លាស់។

បន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចពីចំហៀង ដែលជាចំណុចខ្សោយនៃអ័ក្សប៊ូតុង រូបរាងបំពង់មានតួនាទីជាជំនួយ និងរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃការចុចប៊ូតុង។

អ័ក្សប៊ូតុងត្រូវបានបំពាក់ដោយទ្រនាប់កៅស៊ូដើម្បីធានាបាននូវភាពតឹងណែន និងធន់នឹងទឹកជម្រៅ 200 ម៉ែត្រ។

បំពង់ប៊ូតុង​ដែក

បំពង់ប៊ូតុង​ដែក

បំពង់ដែកធ្វើពីដែកអ៊ីណុកត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប៊ូតុងសិនស័រដំណើរការភ្លាមៗ។

ប៊ូតុងវាស់សិនស័រដែលប្រើញឹកញាប់ និងត្រូវការប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន ត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំ។

គុណភាព / ការរចនា

ការរចនា​នៃភាពធន់រឹងមាំ

ការរចនា​នៃភាពធន់រឹងមាំ

ភាពរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រើប្រាស់ខ្លាំង និងងាយស្រួលប្រតិបត្តិការប៊ូតុងដែលមានក្នុងពេលតែមួយ។ ការរចនារាងផ្កាចន្ទ គឺផ្អែកទៅលើអ័ក្សប៊ូតុងដែលត្រូវបានរុញចូលទៅក្នុងប្រអប់ពីទិសដៅផ្សេងៗ។

ប៊ូតុងមិនរអិល

ប៊ូតុងមិនរអិល

ប៊ូតុងដែកអ៊ីណុកធំៗមានក្រឡាចក្រត្រង្គ និងត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពទុកចិត្តទោះបីពាក់ស្រោមដៃ ឬពេលមានភ្លៀងក៏ដោយ។

មុខធំ

មុខធំ

មុខនាឡិកាអង្កត់ផ្ចិតធំងាយស្រួលអាន សូម្បីតែនៅខាងក្រៅ ហើយអេក្រង់ក្រាហ្វិចចលនារាងជារង្វង់ និងអក្រេង់ឌីជីថលពីរកម្រិតបានបង្ហាញមុខងារឃើញច្បាស់។

ការបង្ហាញឌីជីថលជាច្រើនប្រភេទដូចជា ក្រាហ្វរយៈទទឹង និងសម្ពាធបរិយាកាស ក៏មានផងដែរដើម្បីគាំទ្រដល់ការចាប់យកបានច្បាស់អំពីតម្លៃរង្វាស់។

Select a location