Skip to content

G-STEEL - GST-B300 | G-SHOCK VIETNAM

Đã thêm vào mục Yêu thích

GST-B300
Thư viện 1
Thư viện 2
Thư viện 3
Thư viện 4
Thư viện 5
Thư viện 6

Công nghệ
Thiết kế

Carbon Core Guard Structure

Carbon Core Guard Structure

Bezel & Front Button

Bezel & Front Button

Tought Solar

Tough Solar

Resin band

Resin band

Ứng dụng

G-SHOCK Connected

G-SHOCK Connected MIỄN PHÍ

Ứng dụng điện thoại thông minh

 

- Tự động chỉnh giờ*
- Giờ thế giới của hơn 300 thành phố*
- Cài đặt báo thức/hẹn giờ
- Công cụ tìm điện thoại

* Cập nhật dữ liệu nội bộ theo múi giờ gần nhất/thông tin giờ mùa hè

* Màn hình ứng dụng minh họa ở đây có thể khác với màn hình thực tế, 
do ứng dụng hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

* Nhãn từ và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn hiệu này của Casio Computer Co., Ltd. đều được cấp phép.
* Apple, logo Apple và iPhone là các nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn dịch vụ của Apple Inc.
* IOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ.
* Google Play và logo Google Play là nhãn hiệu của Google LLC.
* Tất cả các tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.
Danh sách quốc gia và khu vực địa lý có sản phẩm tuân thủ luật vô tuyến điện hoặc đã được phê duyệt.

Select a location