Skip to content

Công nghệ - Nhận tín hiệu GPS | G-SHOCK VIETNAM

Đã thêm vào mục Yêu thích

GPS signal reception

ĐỘ CHÍNH XÁC | CHỨC NĂNG

Nhận tín hiệu GPS

Lấy thông tin về vị trí và thời gian từ 
vệ tinh GPS.
Phân tích múi giờ hiện tại và 
dữ liệu giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày để hiển thị 
thời gian chính xác.

Hiển thị nhanh thời gian chính xác ở bất cứ đâu trên thế giới

— Lấy thông tin về vị trí và thời gian hiện tại của bạn từ vệ tinh GPS.
— Tự động phân tích múi giờ dựa trên thông tin vị trí.
— Xác định trạng thái Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tại vị trí hiện tại của bạn và tự động hiển thị thời gian chính xác.
— Kết nối với vệ tinh GPS chỉ 3 giây. Hoàn tất điều chỉnh thời gian trong tối thiểu 7 giây.
— Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng nhận tín hiệu tự động một lần mỗi ngày.

Thuật toán GPS độc đáo

Sử dụng dữ liệu vị trí từ vệ tinh GPS và dữ liệu từ bản đồ độ phân giải cao chia thành lưới có đơn vị đo khoảng 500 m để giúp người dùng xác định vị trí chính xác hơn.
Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu một biến để nhóm khu vực trong cùng múi giờ có cùng nguyên tắc tính Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày giúp xác định chênh lệch về thời gian nhanh hơn và chính xác hơn.

Sơ đồ hình ảnh

Kết nối điện thoại thông minh

Nhận tín hiệu hiệu chỉnh thời gian qua GPS

Thu sóng vô tuyến thời gian tiêu chuẩn
(Multiband 6)

Chạy bằng năng lượng mặt trời
(Tough Solar)

Đồng hồ có cài đặt Bluetooth®
GPS điều khiển bằng sóng vô tuyến, chạy bằng năng lượng mặt trời

Đồng hồ có cài đặt Bluetooth® điều khiển bằng sóng vô tuyến,
chạy bằng năng lượng mặt trời

Đồng hồ có GPS hybrid điều khiển bằng sóng vô tuyến,
chạy bằng năng lượng mặt trời

Bluetooth®
+ Tough Solar

Select a location