Skip to content

Công nghệ - Kết nối điện thoại thông minh | G-SHOCK VIETNAM

Đã thêm vào mục Yêu thích

Smartphone Link

ĐỘ CHÍNH XÁC | CHỨC NĂNG

Kết nối điện thoại thông minh

Phối hợp với điện thoại thông minh bằng cách sử dụng 
kết nối Bluetooth® để vừa đảm bảo hiện thị giờ chính xác 
vừa dễ dàng sử dụng.

Tự động chỉnh giờ

Tự động chỉnh giờ

Điện thoại thông minh kết nối với đồng hồ tự động 4 lần một ngày và tự động chỉnh giờ. Khi di chuyển qua các múi giờ, bạn có thể hiển thị giờ địa phương hiện tại với chỉ một nút bấm. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để kiểm tra các quy định liên quan đến thời gian, chẳng hạn như thay đổi về múi giờ, giờ bắt đầu và kết thúc của Quy ước giờ mùa hè (DST) ở các khu vực trên thế giới và thêm chúng vào dữ liệu nội bộ của đồng hồ. Đồng hồ sẽ luôn hiển thị thời gian chính xác dựa trên thông tin thời gian mới nhất.

Hệ thống thời gian chính xác

Hệ thống hiệu chỉnh thời gian tiên tiến này thu thập dữ liệu thời gian từ máy chủ dựa trên Internet ở mọi nơi trên thế giới và kết hợp dữ liệu này với thông tin thời gian từ cơ sở dữ liệu Casio độc quyền để xác định thời gian hiện tại chính xác.

Dễ dàng cài đặt đồng hồ

Dễ dàng cài đặt đồng hồ

Các chức năng của đồng hồ có thể được quản lý dễ dàng trên ứng dụng điện thoại thông minh bao gồm cài đặt thành phố theo Giờ thế giới (hơn 300 thành phố), chuyển đổi hiển thị Giờ địa phương/Giờ thế giới và cài đặt báo thức/hẹn giờ. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng nhiều chức năng tiện lợi theo ý muốn mà không cần chạm vào bất kỳ nút nào trên đồng hồ.

* Các chức năng có thể tùy chỉnh sẽ thay đổi tùy theo mẫu.

Kết nối điện thoại thông minh

Nhận tín hiệu hiệu chỉnh thời gian qua GPS

Thu sóng vô tuyến thời gian tiêu chuẩn
(Multiband 6)

Chạy bằng năng lượng mặt trời
(Tough Solar)

Đồng hồ có cài đặt Bluetooth®
GPS điều khiển bằng sóng vô tuyến, chạy bằng năng lượng mặt trời

Đồng hồ có cài đặt Bluetooth® điều khiển bằng sóng vô tuyến,
chạy bằng năng lượng mặt trời

Đồng hồ có GPS hybrid điều khiển bằng sóng vô tuyến,
chạy bằng năng lượng mặt trời

Bluetooth®
+ Tough Solar

Select a location