Skip to content

MASTER OF G - AIR - GRAVITYMASTER - GR-B200 | G-SHOCK VIETNAM

Đã thêm vào mục Yêu thích

GR-B200
Gallery 1
Gallery 2
Gallery 3
Gallery 4
Gallery 5
Gallery 6

Công nghệ / Thiết kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Cao độ kế / Áp kế

Cao độ kế / Áp kế

La bàn số

La bàn số

Bộ đếm số bước

Bộ đếm số bước

Đèn LED kép tự động siêu sáng có khả năng chiếu sáng cực tốt, giúp bạn dễ dàng đọc cả mặt đồng hồ lẫn số hiển thị

Đèn LED kép tự động siêu sáng có khả năng chiếu sáng cực tốt, giúp bạn dễ dàng đọc cả mặt đồng hồ lẫn số hiển thị

Ứng dụng

G-SHOCK Connected

Ứng dụng điện thoại thông minh

- Tự động chỉnh giờ*
- Giờ thế giới của hơn 300 thành phố
- Cài đặt báo thức/hẹn giờ
- Công cụ tìm điện thoại


* Cập nhật dữ liệu nội bộ theo múi giờ gần nhất/thông tin giờ mùa hè

* Màn hình ứng dụng minh họa ở đây có thể khác với màn hình thực tế,
do ứng dụng hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

* Logo và nhãn từ Bluetooth® là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của CASIO COMPUTER CO., LTD. đều phải có giấy phép.
* Apple, logo Apple và iPhone là các nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn dịch vụ của Apple Inc.
* IOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ.
* Google Play và logo Google Play là nhãn hiệu của Google LLC.
* Tất cả các tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.
* Danh sách quốc gia và khu vực địa lý có sản phẩm tuân thủ luật vô tuyến điện hoặc đã được phê duyệt.

Select a location