Skip to content

MASTER OF G - AIR - GRAVITYMASTER - GR-B200 | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

GR-B200
แกลเลอรี่ 1
แกลเลอรี่ 2
แกลเลอรี่ 3
แกลเลอรี่ 4
แกลเลอรี่ 5
แกลเลอรี่ 6

เทคโนโลยี / การออกแบบ

เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์

มาตรวัดความสูง / บารอมิเตอร์

มาตรวัดความสูง / บารอมิเตอร์

เข็มทิศดิจิตอล

เข็มทิศดิจิตอล

ตัววัดจำนวนก้าว

ตัววัดจำนวนก้าว

ไฟ LED เรืองแสงโดดเด่นคู่แบบอัตโนมัติจะส่องสว่างหน้าปัดและจอแสดงผลดิจิตอล

ไฟ LED เรืองแสงโดดเด่นคู่แบบอัตโนมัติจะส่องสว่างหน้าปัดและจอแสดงผลดิจิตอล

แอปพลิเคชัน

G-SHOCK Connected

แอปสมาร์ทโฟน

- การปรับเวลาอัตโนมัติ*
- เวลาโลกมากกว่า 300 เมือง*
- การตั้งค่านาฬิกาปลุก/ตัวจับเวลา
- การค้นหาโทรศัพท์


* การอัปเดตข้อมูลภายในตามข้อมูล เขตเวลา/เวลาออมแสง ล่าสุด

* หน้าจอแอปที่แสดงที่นี่อาจแตกต่างจากหน้าจอจริง
เนื่องจากแอปยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

* เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. การนำเครื่องหมายเหล่านี้ไปใช้โดย CASIO COMPUTER CO., LTD. ได้รับการอนุญาตแล้ว
* Apple, โลโก้ Apple และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
* iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
* Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
* ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของเหล่านั้น
* รายชื่อประเทศและเขตพื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์ปฏิบัติตามกฎหมายคลื่นวิทยุหรือได้รับอนุมัติ

Select a location