Skip to content

เทคโนโลยี - กลไกการทำงานที่ทนทาน | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

Tough Movement

การใช้งาน

การทำงานที่ทนทาน

การเคลื่อนไหวแบบอะนาล็อกที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
มีการติดตั้ง 4 ฟังก์ชันขั้นสูงที่ปรับปรุง 
ความน่าเชื่อถือของนาฬิกาที่ควบคุมด้วยวิทยุ

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน (Multiband 6)

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน (Multiband 6)

คลื่นวิทยุเวลามาตรฐานจะรับสัญญาณโดยเสาอากาศในตัวขนาดเล็กในญี่ปุ่น (สถานีส่งสัญญาณฟุกุชิมาและคิวชู) สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และจีน โดยเวลาจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

Tough Solar

Tough Solar

ระบบการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของ Casio จะแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานที่เพียงพอต่อฟังก์ชันที่ใช้พลังงานเยอะหลายฟังก์ชัน

การปรับตั้งเข็มไปที่ตำแหน่งแรกอัตโนมัติ

ระบบนี้จะตรวจจับและยืนยันตำแหน่งของเข็มนาฬิกาทุกๆ ชั่วโมง ในบางกรณีที่เข็มหลุดจากตำแหน่ง ระบบจะกลับสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำโดยอัตโนมัติ

โครงสร้างตัวยึดแบบผสม

เทคโนโลยีนี้คำนวณความแข็งแรงของวัสดุชิ้นส่วนและรายละเอียดการออกแบบได้อย่างแม่นยำ ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างการเคลื่อนไหวที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงมาก

TOUGH MVT.

สมาร์ทแอคเซส (Smart Access)

Select a location