Skip to content

เทคโนโลยี | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

ABSOLUTE TOUGHNESS

เทคโนโลยี

การขับเคลื่อนเทคโนโลยีอันล้ำหน้า 
วิวัฒนาการแห่งความทนทาน

พบคำตอบของความทนทานที่ไร้ขีดจำกัด 
ซึ่ง G-SHOCK ยังคงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
นั่นคืออุดมคติของความแข็งแกร่ง ฟังก์ชันการทำงาน และความสามารถในการใช้งาน 
ผสมผสานกับความทนทานอย่างแท้จริง
อุดมคตินี้เป็นที่มาของความทนทาน 
G-SHOCK กำลังมองหา

ความทนทาน

มุ่งสู่ความทนทานอย่างแท้จริง

ทนทานต่อแรงกระแทก

กันน้ำลึก 200 ม.

กันแรงสั่นสะเทือนทั้งสามประเภท

ความแม่นยำ

ท้าทายที่สุดแห่งความแม่นยำ

ตามฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

การรับสัญญาณเทียบเวลามาตรฐาน GPS

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน
(Multiband 6)

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Tough Solar)

*ภาพที่แสดงคือภาพจำลองกราฟิก

ตามรุ่น

ที่มี BluetoothR และควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์*1

การบอกเวลาที่มี BluetoothR ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS Hybrid
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์*1

BluetoothR
+ Tough Solar

*1 ระบบปฏิบัติการบอกว่าที่ใช้การชาร์จไฟด้วยระบบแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิมของ Casio ที่ใช้ GPS (ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก) เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันได้ทุกที่บนโลก และปรับเวลาให้ตรงโดยอัตโนมัติด้วยสัญญาณ GPS หรือการรับสัญญาณคลื่นวิทยุตามเวลามาตรฐาน

การใช้งาน

ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประโยชน์ใช้สอย

TOUGH MVT.

Smart Access (การเข้าถึงข้อมูลแบบอัจฉริยะ)

Select a location