Skip to content

เทคโนโลยี - สมาร์ทแอคเซส (Smart Access) | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

Smart Access

การใช้งาน

Smart Access (การเข้าถึงข้อมูลแบบอัจฉริยะ)

ระบบอะนาล็อกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Casio 
ให้การทำงานแบบมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง 
ด้วยการผสมผสานสวิตช์เม็ดมะยมอิเล็กทรอนิกส์ 
กับการควบคุมเข็มแบบหลายมอเตอร์

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หลายตัวแยกกัน

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หลายตัวแยกกัน

การใช้งานมอเตอร์หลายตัวในการขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาแบบต่างๆ อย่างอิสระช่วยให้สามารถแสดงฟังก์ชันต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลาและการสลับเวลาเมืองหลัก/เวลาโลกได้อย่างแม่นยำและซับซ้อน นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดใช้งานการสลับโหมดที่ราบรื่น ช่วยเพิ่มการใช้งานจริงให้กับนาฬิกาอะนาล็อก

สวิตช์เม็ดมะยมอิเล็กทรอนิกส์

สวิตช์เม็ดมะยมอิเล็กทรอนิกส์

สวิตช์เม็ดมะยมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมการเลือกเมืองสำหรับเวลาโลกและฟังก์ชันอื่นๆ ตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยการใช้เม็ดมะยมที่ง่ายดาย เทคโนโลยี LSI แบบดั้งเดิมช่วยให้การทำงานของนาฬิกาอะนาล็อกดีขึ้น คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ กลไกการล็อคแบบรวดเร็ว เพื่อการล็อคและปลดล็อคที่รวดเร็วและง่ายดาย

TOUGH MVT.

Smart Access (การเข้าถึงข้อมูลแบบอัจฉริยะ)

Select a location