Skip to content

เทคโนโลยี - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Tough Solar) | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

Solar-powered

ความแม่นยำ | ฟังก์ชัน

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Tough Solar)

ระบบการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Casio 
ไม่เพียงจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 
แต่ยังแปลงพลังงานแสงจากแหล่งพลังงานแสงเพียงเล็กน้อย 
เช่น ไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นพลังงาน

ระบบการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Casio

การทำงานที่เสถียรจากฟังก์ชันการทำงานที่กินพลังงานสูง

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงเพียงเล็กน้อย ผสานกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ความจุสูง เพื่อขับเคลื่อนฟังก์ชันที่ใช้พลังงานจำนวนมากได้อย่างน่าเชื่อถือ
พื้นที่ที่จำเป็นสำหรับจอ LCD หน้าปัดนาฬิกาแบบพิมพ์ลาย และองค์ประกอบอื่นๆ ได้รับการคำนวณอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์คล้ายฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูงบนหน้าปัดได้
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หกเซลล์ที่เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมทั้งหมดจะได้รับแสงในปริมาณเท่ากัน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

การรับสัญญาณเทียบเวลามาตรฐาน GPS

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน
(Multiband 6)

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Tough Solar)

ที่มี Bluetooth®
ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS และใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การบอกเวลาที่มี Bluetooth® ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS แบบไฮบริด
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Bluetooth®
+ Tough Solar

Select a location