Skip to content

เทคโนโลยี - การรับสัญญาณ GPS | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

GPS signal reception

ความแม่นยำ | ฟังก์ชัน

การรับสัญญาณ GPS

รับข้อมูลตำแหน่งและเวลาจาก 
ดาวเทียม GPS
วิเคราะห์เขตเวลาปัจจุบันและ 
ข้อมูลเวลาออมแสงและแสดง 
เวลาที่ถูกต้อง

แสดงเวลาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วได้ทุกที่บนโลก

— รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและเวลาปัจจุบันของคุณจากดาวเทียม GPS
— วิเคราะห์เขตเวลาโดยอัตโนมัติตามข้อมูลตำแหน่งของคุณ
— กำหนดสถานะเวลาออมแสงของตำแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดงเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
— เชื่อมต่อกับดาวเทียม GPS ในเวลาเพียง 3 วินาที ทำการแก้ไขเวลาเสร็จสิ้นภายในอย่างน้อย 7 วินาที
— รองรับการรับสัญญาณอัตโนมัติวันละครั้ง

อัลกอริธึม GPS อันเป็นเอกลักษณ์

การใช้ข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียม GPS และข้อมูลจากแผนที่ความละเอียดสูงที่แบ่งออกเป็นตารางที่มีหน่วยวัดประมาณ 500 ม. ทำให้ผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตัวแปรเดียวเพื่อจัดกลุ่มพื้นที่ในเขตเวลาเดียวกันที่ใช้ข้อกำหนดด้านเวลาออมแสงร่วมกัน ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างของเวลาด้วยความเร็วและความแม่นยำที่มากขึ้น

แผนผังรูปภาพ

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

การรับสัญญาณเทียบเวลามาตรฐาน GPS

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน
(Multiband 6)

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Tough Solar)

ที่มี Bluetooth®
ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS และใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การบอกเวลาที่มี Bluetooth® ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS แบบไฮบริด
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Bluetooth®
+ Tough Solar

Select a location