Skip to content

เทคโนโลยี - การบอกเวลาที่มี Bluetooth® ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | G-SHOCK THAILAND

เพิ่มในรายการโปรดแล้ว

Bluetooth®-installed GPS hybrid radio-controlled, solar-powered timekeeping

ความแม่นยำ

ที่มี Bluetooth® 
ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS Hybrid 
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์*1

*1 ระบบปฏิบัติการบอกว่าที่ใช้การชาร์จไฟด้วยแสงอาทิตย์
แบบดั้งเดิมของ Casio ที่ใช้ระบบ GPS (ระบบกำหนดตำแหน่ง
บนพื้นโลก) เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันได้ทุกที่บน
โลก และปรับเวลาให้ตรงโดยอัตโนมัติด้วยสัญญาณ GPS
หรือการรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน

ระบบแก้ไขเวลา 3 ระบบที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ซึ่ง 
การรับข้อมูลเวลาและตำแหน่งที่แม่นยำ 
เวลาที่แสดงจะถูกต้องเสมอ 
ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนบนโลกก็ตาม

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (Bluetooth®)

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (Bluetooth®)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนในตัวใช้การสื่อสาร (Bluetooth®) เพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและแก้ไขเวลาโดยอัตโนมัติสี่ครั้งต่อวัน เมื่อข้ามเขตเวลา นาฬิกาจะแสดงเวลาท้องถิ่นด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านสมาร์ทโฟนเพื่ออัปเดตความแตกต่างของเวลาทั่วโลกและข้อมูลเขตเวลาที่มีอยู่ในข้อมูลภายในของนาฬิกา

การรับสัญญาณดาวเทียม GPS *ภาพที่แสดงคือภาพจำลองกราฟิก

การรับสัญญาณดาวเทียม GPS

ฟังก์ชัน GPS จะทำให้นาฬิกาสามารถรับข้อมูลตำแหน่งและการเทียบเวลาจากดาวเทียม GPS ซึ่งจะวิเคราะห์เขตเวลาปัจจุบันและข้อมูลเวลาออมแสง รวมถึงแสดงเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน (Multiband 6) *ภาพที่แสดงคือภาพจำลองกราฟิก

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน (Multiband 6)

คลื่นวิทยุเวลามาตรฐานจะรับสัญญาณโดยเสาอากาศในตัวขนาดเล็กในญี่ปุ่น (สถานีส่งสัญญาณฟุกุชิมาและคิวชู) สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และจีน โดยเวลาจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

Tough Solar

Tough Solar

ระบบการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของ Casio จะแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานที่เพียงพอต่อฟังก์ชันที่ใช้พลังงานเยอะหลายฟังก์ชัน

Connected Engine 3 ระบบ

Connected Engine 3 ระบบ

แผ่นป้องกันแม่เหล็ก

แผ่นป้องกันแม่เหล็กถูกประกอบภายในโมดูลเพื่อให้มีความต้านทานแม่เหล็ก (JIS ประเภท 1) ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานประจำวันโดยไม่รบกวนความไวในการรับคลื่นวิทยุ

เสาอากาศ GPS ขนาดเล็ก

อัตราส่วนปริมาณเสาอากาศลดลงเหลือประมาณ 80% โดยไม่ลดประสิทธิภาพการรับสัญญาณ ทำให้มีพื้นที่สำหรับติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติมและปรับเลย์เอาต์แผงวงจรให้เหมาะสม

มอเตอร์ขดลวดคู่ขนาดเล็ก

มอเตอร์ขดลวดคู่ที่สามารถทำงานได้ด้วยเข็มนาฬิกาที่มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง ได้ลดขนาดลงเหลือประมาณ 76% จากขนาดเดิมเพื่อให้สามารถติดตั้ง 2 ตัวในโมดูลได้ มอเตอร์ทั้งหมด 6 ตัวให้การสลับโหมดอย่างรวดเร็วและการทำงานของเข็มที่หลากหลาย

โครงสร้างแผงวงจรคู่

การลดจำนวนแผงวงจรและการติดตั้งเสาอากาศและแบตเตอรี่บนระนาบเดียวกันทำให้สามารถออกแบบโมดูลที่บางลงได้

ระบบรับสัญญาณ GPS แบบประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานที่ลดลงโดยระบบรับสัญญาณ GPS มีส่วนทำให้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้มีขนาดเล็กลง ทำให้โมดูลมีขนาดเล็กลง

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

การรับสัญญาณเทียบเวลามาตรฐาน GPS

การรับคลื่นวิทยุเวลามาตรฐาน
(Multiband 6)

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Tough Solar)

ที่มี Bluetooth®
ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS และใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การบอกเวลาที่มี Bluetooth® ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ GPS Hybrid
การบอกเวลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Bluetooth®
+ Tough Solar

Select a location